Meer dan één AS organisatie in één land

Waar er meer dan één AS organisatie in een land is, is de ASIF raad bevoegd één organisatie te kiezen of in bijzondere gevallen, meer dan één (bijv. waar kandidaat organisaties hun aktiviteiten in verschillende delen van het land hebben en elkaar niet voor de voeten lopen) in zulke gevallen moeten de organisaties onderling uitmaken wie het land vertegenwoordigd in de AS raad. (één land, één stem). 

Wanneer zij er onderling niet uitkomen, zal de raad één van de kandidaten aanwijzen als lid van de raad.