Plichten van een ASIF lid organisatie

De lidmaatschap bijdrage bestaat uit een vastgestelde bijdrage per individueel lid van het ASIF lidorganisatie plus een vastgestelde bijdrage per ASIF lidorganisatie (ongeacht de grootte van de organisatie).

Op dit moment is de jaarlijkse contributie 40 euro per ASIF lidorganisatie plus 0,07 euro per individueel lid van de ASIF lif organisatie.

In landen waar de bijdrage op grote bezwaren van de statuten stuit, of waar het overmaken van geld naar het buitenland op onoverkomelijke problemen opleverd, kan de contributie kwijtgescholden worden door het dagelijks bestuur van de ASIF. De beslissing zal op de eerstvolgende bijeenkomst aan de ASIF raad worden voorgelegd.