ASIF Amaçları

Amaçlar:

  • Üye ülkeler arasında bilgi ve deneyim değişimi
  • Uluslararası araştırma projelerini koopere etmek
  • Üye derneklerin dergilerinde yayınlanmak  üzere yayınların değişimini sağlamak
  • Yeni kurulan derneklerin gelişimini desteklemek
  •  Henüz AS derneği olmayan ülkelerdeki spondilit hastaları ile iletişime geçmek