Üyelik

Nasıl ASIF organizasyonu üyesi olunur?

ASIF'in amaçları ile örtüşen amaçlara sahip, tüm milli ( ya da bölgesel) AS hasta organizasyonları ASIF e üye olabilir.

ASIF'in amaçlarından birisi de yeni kurulmuş AS derneklerinin desteklenmesi ve diğer derneklerle kooperasyonunun sağlanmasıdır.

ASIF amaçlarının detaylı bir listesi ASIF tüzüğünde yer almaktadır.