Birden fazla kuruluş

Bir ülkede birden fazla AS organizasyonu

Üyelik aidatı ASIF'e üye  organizasyonun her bir üyesi başına artı her bir ASIF'e üye organizasyon başına(üyelik büyüklüğüne bakılmaksızın) sabit bir ücrettir.  

Şu anda yıllık aidat ASIF üyesi organizas- yon başına 40 Euro+ ASIF üyesi organizasyonun her bir üyesi başına 0,07 Euro'dur.

Aidatın yasaya aykırı olduğu veya yurtdışı döviz düzenlemelerinin para transferini yasakladığı  ülkelerde , ASIF Yönetim Kurulu tarafından vadeler dalgalandırılabilir????. Bu karar bir sonraki ASIF Konsey Toplantısında gözden geçirilecektir.