Üyeliğin Sonlandırılması

ASIF üyesi organizasyonlar bu karara kendi oylama usüllerine uygun şekilde vardıklarını bildirir bir yazı ile üyeliklerine son verebilirler.

En az 30 gün öncesinden üye organizasyonlara bildirilmesi koşuluyla, ASIF üyesi organizasyonlar,  Konsey Toplantısındaki oylamada oyların toplam oyun 2/3'ünden az olmaması koşuluyla  görevden alınabilir. Yine bu zamana kadar Konsey bu hakkını hiç kullanmamıştır.